Go to Top


Het ministerie van WVS heeft een groot onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken rondom voedingsconcepten in de ziekenhuizen.

Zie brief minster Schippers:

De inventarisatie van voedingsconcepten is uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding onder ziekenhuizen en biedt de aanknopingspunten om de voedingszorg in Nederlandse ziekenhuizen te verbeteren.

Samenvatting

Uit de inventarisatie blijkt dat een goed en gezond voedingsaanbod voor alle ziekenhuizen een belangrijk onderwerp is en dat de afgelopen jaren goede stappen zijn gezet.

Succesfactoren zijn onder andere: een onbeperkt aantal eetmomenten, eten bestellen via een tablet of smartphone, tevredenheidonderzoeken en een aangepast voedingsaanbod voor verschillende groepen patiënten.

De Stuurgroep ziet wel aanknopingspunten voor verbetering op aspecten als aantrekkelijkheid, flexibiliteit en service.

Kennisdeling en toedeling van voldoende budget binnen ziekenhuizen zijn de sleutel om nieuwe voedingsconcepten te implementeren.

Resultaten

Dit rapport brengt in kaart hoe ziekenhuizen in Nederland hun voedingszorg regelen. Uit de grote belangstelling vanuit ziekenhuizen voor dit onderwerp en de hoge respons op de enquête blijkt dat goede voeding voor alle ziekenhuizen een belangrijk onderwerp is. Uit het rapport blijkt dat er in de laatste jaren veel goede stappen zijn gezet richting optimale voedingszorg in ziekenhuizen. Elementen die in belangrijke mate bijdragen aan kwaliteit hebben te maken met flexibele en aantrekkelijke keuze van maaltijden en tussendoortjes, maar ook hoe en wanneer deze worden geserveerd. In de preventie en behandeling van ondervoeding is aantrekkelijke, goede en smakelijke voeding in het ziekenhuis erg belangrijk.